Παράδοση προϊόντων – Αποστολή εγγράφων

  1. Τα προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης θα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία ο Πελάτης κατά την εγγραφή του δηλώνει ως διεύθυνση παραλαβής. Στον Πελάτη θα παραδίδεται επίσης αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης και του δελτίου αποστολής. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων.

Παράδοση εντός της Ελληνικής Επικράτειας

  1. Το vennez.com  θα κάνει τις παραδόσεις των προϊόντων μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυαποστολής.
  2. Η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών γ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας
  3. Το κόστος αποστολής είναι 3,00 € με την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυαποστολής.
  4. Δεν υποστηρίζεται πληρωμή με αντικαταβολή.